Brandonderzoek

In Nederland krijgt de brandweer jaarlijks ongeveer 140.000 brandmeldingen of verzoeken om hulpverlening binnen. Dit komt overeen met 8,3 meldingen per 1.000 inwoners. Er worden jaarlijks ruim 36.000 branden daadwerkelijk bestreden. Hiervan zijn 15.000 binnenbranden. (Bron: CBS)

Brandonderzoek helpt om in zicht te krijgen in zowel het ontstaan als het verloop van een brand. Het is van belang om een goed beeld te krijgen van wat er zich precies heeft afgespeeld. Deze informatie is nodig voor het afhandelen van onder andere aansprakelijkheid en verzekerde belangen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is een door het Ministerie van Justitie erkend onderzoeksbureauĀ  dat gespecialiseerd is in onafhankelijk brandonderzoek. Dit houdt in dat wij voor diverse partijen onafhankelijk onderzoek kunnen verrichten naar de oorzaak en verloop van brand.

Onze expertise omvat alle fasen en onderdelen van brandonderzoek, waaronder forensisch en tactisch onderzoek.

Lees hier meer over de verschillende typen onderzoek.

Wie kunnen er bij ons terecht?

Bij het geval van brand zijn er vaak meerdere partijen betrokken. Er zijn verschillende zaken mee gemoeid, zoals verzekerde belangen, schuldvraag en aansprakelijkheid. Onafhankelijk onderzoek biedt hierbij vaak uitkomst. Wij voeren onderzoek uit voor onder andere:

  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Expertisebureaus
  • Rechterlijke macht
  • Advocatuur
  • Bedrijven
  • Particulieren

Bedrijven en particulieren

Brandonderzoek voor bedrijven en particulieren wordt met name uitgevoerd wanneer verzekerde belangen botsen en onafhankelijk (contra) onderzoek gewenst is. Bij schade na een brand voert de desbetreffende verzekeringsmaatschappij een onderzoek uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een partij dat de belangen van de verzekeraar behartigd. U bent afhankelijk van de resultaten vanuit dat onderzoek. Om destructief onderzoek te voorkomen, kunt u zelf ook een onderzoekende partij inschakelen. Lees meer over hulp na brand.