Brand Technisch Bureau Nederland in Expertise Almanak

Interview Expertise Almanak

Experts die als Gerechtelijk Deskundige voor de rechtbank optreden, kunnen een Post Doctorale / Post Master opleiding volgen aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Met het succesvol afronden van deze studie, kan Brand Technisch Bureau Nederland B.V. u ook hier van dienst zijn.

Zie voor nadere gegevens het gepubliceerde interview in de Expertise Almanak en de inschrijving in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.

Klik hier om het interview te bekijken

Adobe Reader benodigd