Aansprakelijkheidsonderzoek

Lassen, slijpen en (af)branden. Zomaar een greep uit werkzaamheden waarbij brand kan ontstaan en de uitvoerder aansprakelijk zou kunnen zijn.

Jaarlijks ontstaat bij de uitvoering van deze werkzaamheden een aanzienlijk aantal branden. Vaak hebben deze branden grote schade tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan dakdekkerswerkzaamheden. Onvoorzichtig uitgevoerd, kunnen deze leiden tot brand in dakconstructies en vervolgens tot het in brand raken van een heel gebouw!

Slijp- en laswerkzaamheden geven vaak aanleiding tot het in brand raken van brandbare objecten en materialen die zich ter plaatse van het werk bevinden.

Door nauwgezet onderzoek ter plaatse kan de ware toedracht worden vastgesteld en worden bepaald of sprake is geweest van onvoorzichtigheid of nalatigheid.

Wilt u aansprakelijkheid laten onderzoek?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke expertise en vakkennis om op betrouwbare en onafhankelijke wijze te kunnen vaststellen of een brand te wijten is aan brandgevaarlijke werkzaamheden, dan wel door een andere oorzaak is ontstaan. Neem gerust contact met ons op!