Gerechtelijk Deskundige

In de rechtsgang ontbreekt bij de rechtelijke macht én de advocatuur vaak de specialistische kennis om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. In dergelijke gevallen wordt een beroep gedaan op Gerechtelijke Deskundigen die bijzondere kennis bezitten op hun vakgebied.

Stichting Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen

In Nederland zijn deze deskundigen ingeschreven in het register van de Stichting Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD): https://lrgd.nl

Ingeschreven deskundigen hebben alle de leergang Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige bij het Leids Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden met succes afgerond. Het Juridisch PAO organiseert en faciliteert postacademisch onderwijs voor advocaten en andere juridisch geschoolde of georiënteerde professionals in heel Nederland: http://www.paoleiden.nl/cms3/over-het-juridisch-pao/wat-doen-wij

Ing. N. Kluwen en J.A. Bolhuis re hebben beide de opleiding Gerechtelijk Deskundige civiel recht gevolgd en afgrond. Laatstgenoemde heeft daarnaast met succes de opleiding Gerechtelijk Deskundige strafrecht afgerond.

Een Gerechtelijk Deskundige inschakelen?

Het team van Brand Technisch Bureau Nederland B.V. staat voor u klaar. Onze Gerechtelijk Deskundigen kunnen optreden op diverse vakgebieden. Neem gerust contact op.