Contra Expertise

In Nederland wordt van vrijwel elke brand de oorzaak onderzocht. Waar bij de getroffene vaak emotionele en financiële belangen de boventoon voeren, richten verzekeraars zich meer op de polisvoorwaarden en dient de politie vast te stellen of sprake is van een strafbaar feit.

Contra expertise in de praktijk

Hoewel voorop staat dat de feitelijke brandoorzaak wordt vastgesteld, is daarbij geen rol weggelegd voor de verzekeringnemer.

Verondersteld mag worden dat de brandoorzaak eensluidend en onomstotelijk wordt vastgesteld. De praktijk is echter weerbarstiger. Wanneer de door verzekeraar vastgestelde brandoorzaak conflicteert met één – of meerdere – polisvoorwaarden, heeft dit meestal verstrekkende gevolgen voor de schadeafwikkeling.

De verzekeraar kan in het algemeen pas een definitief standpunt innemen wanneer het door hen uitgevoerde, meestal destructieve, onderzoek volledig is afgerond. In de praktijk komt dit erop neer dat een verzekeringnemer niet meer in staat is een eigen onderzoek in te laten stellen en dus de onderzoeksresultaten van de verzekeraar niet meer kan bestrijden.

Het is derhalve cruciaal dat de belangen van alle bij een brand betrokken partijen – óók die van de verzekeringnemer – op gelijke voet worden behartigd. Daarom moeten door een brand getroffen zich bij voorkeur van meet af aan laten bijstaan door een onafhankelijke deskundige.

Wat kan Brand Technisch Bureau Nederland B.V. daarin betekenen?

Juist op dit terrein heeft Brand Technisch Bureau Nederland B.V. zich in de afgelopen jaren weten te onderscheiden en wordt haar inbreng blijkens uitstekende referenties zeer gewaardeerd. Een selectie uit de referenties is te lezen onder Referenties.

Ook wanneer conflicten leiden tot een gang naar de rechter worden door Brand Technisch Bureau Nederland B.V. gepresenteerde onderzoeksresultaten op waarde geschat. Dit is terug te vinden in de uitspraken in diverse rechtszaken waarvan een selectie is te vinden onder Jurisprudentie.

Of neem hier direct contact op!