Inbraakonderzoek

Onderzoek na een inbraak of diefstal behoeft niet beperkt te blijven tot vaststelling van de schade. Vaak komt de vraag naar voren of de inbraak daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of sprake is geweest van een interne diefstal. Daarnaast kan het van belang zijn na te gaan of de als gestolen opgegeven goederen daadwerkelijk zijn weggenomen en of de naar aanleiding daarvan ingediende facturen betrouwbaar zijn.

Onafhankelijke expertise inzetten voor inbraakonderzoek?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke expertise en vakkennis om de toedracht van een gemelde inbraak of diefstal te onderzoeken en op betrouwbare en onafhankelijke wijze vast te stellen of daadwerkelijk sprake is geweest van inbraak of diefstal dan wel van frauduleus handelen. Neem gerust contact met ons op.