Jurisprudentie

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. heeft de afgelopen jaren in opdracht van verschillende opdrachtgevers onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal branden. In veel gevallen werd in nauwe samenwerking met externe deskundigen en advocaten recent de volgende positieve uitspraken behaald:

 
Brand in een bedrijfsverzamelgebouw te Almelo (twistpunt tussen verzekerde en verzekeraar)
Eind januari 2009 ontstaat brand in een bedrijfsgebouw in Almelo. Vanwege de verregaande destructie was het niet meer mogelijk de exacte brandoorzaak vast te stellen. Hoewel in aanvang werd uitgegaan van brandstichting, kon aan de hand van laboratoriumonderzoek worden aangetoond dat geen sprake was van motorbenzine, maar dat het ging om verbrande pvc-materialen waarmee werd bevestigd dat geen sprake was van brandstichting. Het vonnis is te vinden op: https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBDHA: 2013:3962

 
Brand in een bedrijfsverzamelgebouw te Beverwijk (aansprakelijkheid)
Mei 2011 breekt brand uit in een bedrijfsverzamelgebouw te Beverwijk. Aan de hand van een uitgebreide analyse van beeldmateriaal en de waarnemingen van politie, brandweer en verschillende getuigen, kon worden aangetoond dat de brand was ontstaan in een vrachtwagen die ter reparatie stond in een werkplaats. Op grond van de resultaten van het brandonderzoek is vastgesteld dat de brand het gevolg was van het falen in een elektrisch circuit. Eerst oordeelde de Rechtbank dat dit juist was, in het hoger beroep werd dit nog eens bevestigd door het Hof. De uitspraken zijn te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument? id=ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5591&showbutton=true en https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS: 2016:353&showbutton=true&keyword=Katalyst

 
Brand in een horecagelegenheid (NEN 1010 / NEN 3140)
Januari 2013 breekt brand uit in een horecagelegenheid in Meppel. De brand zou zijn ontstaan in een lamp waarvan werd beweerd dat deze zou vallen onder de bepaling van NEN 1010. Nadat werd aangetoond dat deze zienswijze niet juist was oordeelde de Rechtbank als volgt: https:// uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA: 2014:17237&showbutton=true&keyword=brand+lamp&keyword=cafe

 
Brand in een bedrijfsverzamelgebouw te Amsterdam (aansprakelijkheid)
Februari 2014 breekt brand uit in een bedrijfsverzamelgebouw te Amsterdam. Om een eventuele aansprakelijkheid van een van de betrokken huurders te kunnen beoordelen, is aan de hand van dossierstudie het brandverloop gereconstrueerd. Het Hof kon zich hierin vinden, de uitspraak is te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/ inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:3072&showbutton=true&keyword=Gorpa

 
Brand in een horecagelegenheid te Amsterdam (aansprakelijkheid energieleverancier)
September 2014 breekt brand uit in een horecagelegenheid in Amsterdam. Vastgesteld is dat sprake was van een te zware hoofdzekering waarvoor de energieleverancier aansprakelijk werd gesteld. De Rechtbank was het met deze zienswijze eens. De uitspraak is te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument? id=ECLI:NL:RBGEL:2016:3303&showbutton=true&keyword=Liander&keyword=Dvars

 
Brand in een woning (twistpunt tussen verzekeringnemer en verzekeraar)
Februari 2016 breekt brand uit in een houten woning. Hoewel verschillende getuigen hadden gezien waar de brand was ontstaan, meende de verzekeraar dat de brand het gevolg zou zijn van een gebrek in de schoorsteen (warmtegeleiding van een zogenaamde vastpuntbeugel). Op grond van een uitgebreide analyse van de waarnemingen van verschillende getuigen en nader onderzoek en beoordeling van de geleidende eigenschappen van de bewuste stalen beugels, kon worden aangetoond dat de brand niet was ontstaan in de schoorsteen. De rechter oordeelde in lijn hiermee, de uitspraak is te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/ inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE: 2016:4750&showbutton=true&keyword=brand+technisch+bureau+nederland&keyword=houtvergasser

 
Verdere jurisprudentie van Brand Technisch Bureau Nederland B.V.

 

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. in het nieuws: