Klantcase aansprakelijkheid

In een van de kwesties waarbij Brand Technisch Bureau Nederland B.V. een betrokken partij werd ingeschakeld, heeft de Rechtbank Haarlem uitspraak gedaan. Het ging hierbij om een brand in een bedrijfsverzamelgebouw en feitelijk om de vraag in welke ruimte de brand was ontstaan en of de brand in een vrachtwagen was begonnen.

In deze kwestie was het van groot belang dat bij de uitvoering van het technisch brandonderzoek de informatie van het tactisch onderzoek werd betrokken. Met name de waarnemingen van politie en brandweer waren doorslaggevend hetgeen in het vonnis is te lezen, zie: http://jure.nl/bz5591

In het vonnis zijn de belangrijkste passages uit het door Brand Technisch Bureau Nederland B.V. opgemaakte rapport opgenomen. De passages geven een beeld van de wijze van rapporteren die Brand Technisch Bureau B.V. hanteert en die zich kenmerkt door: zakelijkheid, helderheid, leesbaarheid en overzichtelijkheid zoals door onze opdrachtgever Köster Advocaten N.V. zeer werd gewaardeerd, zie Referenties.