Klantcase brand

In geval van brand is het van belang dat parallel aan het technisch brandonderzoek ook een tactisch onderzoek wordt ingesteld. Dit werd duidelijk toen Brand Technisch Bureau Nederland B.V. door een ondernemer werd ingeschakeld nadat diens restaurant door brand voor een belangrijk deel verloren was gegaan.

In een lokaal dagblad waren spectaculaire opnamen van de brand gepubliceerd. Hierop was te zien dat de gehele rieten kap in brand stond. Getuige het bijschrift had een toevallige passant 1.1.2 gebeld en vervolgens met zijn mobiel verschillende opnamen gemaakt.

Nog voordat een aanvang werd genomen met het technisch brandonderzoek, is deze getuige getraceerd en stelde hij de bewuste serie opnamen ter beschikking van het onderzoek. Aan de hand van de eerste opnamen kon onmiskenbaar worden vastgesteld dat de brand was ontstaan op de plaats waar enkele uren eerder werkzaamheden aan het dak waren uitgevoerd. Hierbij was gebruik gemaakt van een gasbrander waarvan de vlam een smeulproces had doen ontstaan in de houten dakconstructie.

Op basis van deze opnamen en de resultaten van het technisch- en tactisch onderzoek kon uiteindelijk de schade worden verhaald op de verzekeraar van de dakdekker die de bewuste werkzaamheden had uitgevoerd.