Klantcase inbraak

Al dan niet door verzekeraars verplicht gesteld, is vrijwel elke bedrijf beveiligd met een alarmsysteem. Een dergelijk systeem is niet alleen uit preventief oogpunt van waarde, ook de alarmmeldingen die in het geval van een inbraak worden gegenereerd kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het onderzoek of daadwerkelijk is ingebroken en in uitzonderlijke gevallen kan daarmee de juistheid van de schadeclaim worden aangetoond.

In de onderhavige casus was een massale hoeveelheid koopwaar uit een bedrijfspand ontvreemd. Om binnen te komen hadden de daders een ruit ingeslagen waarbij direct het alarmsysteem werd geactiveerd.

Aan de hand van de alarmuitdraai kon achteraf eenvoudigweg worden vastgesteld dat slechts één zone was geactiveerd en dat tevens de sirene in werking was getreden hetgeen de aandacht had getrokken van een buurtbewoner. Deze zag twee mannen uit de winkel komen en op een fiets wegrijden. De man achterop hield in elke hand een doos vast.

Kennelijk hiervan niet op de hoogte claimde de eigenaar van het bedrijf een waslijst aan goederen; opgeteld een hoeveelheid met een gewicht van meer dan 400 kilo! Ook bleek het merendeel van de geclaimde goederen te zijn opgeslagen in een ruimte waar het alarm niet was geactiveerd. Geconfronteerd met de alarmuitdraai en de verklaring van de getuige, gaf de eigenaar al snel toe dat hij zijn claim enigszins had overdreven.