Toedrachtonderzoek

Bekend is dat inbrekers vaak zonder zichtbare sporen binnen weten te dringen en daarbij zelfs alarmsystemen weten uit te schakelen of te manipuleren. Wanneer in de polisvoorwaarden diefstal uitsluiten kan een dergelijke inbraak Рwaarbij de noodzakelijke sporen van forcering ontbreken Рleiden tot het afwijzen van de schade.

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. heeft ruime ervaring opgedaan in onderzoek naar inbraak en diefstal, in de analyse van alarmsystemen en gegenereerde alarmmeldingen en het forensisch onderzoek van allerlei sporendragers.

Deskundige bij rechtszaak nodig?

Niet voor niets is de heer Bolhuis re als Gerechtelijke Deskundige ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen:https://lrgd.nl/deskundige/ja-bolhuis.

Neem gerust contact met ons op!