Onderzoek op het gebied van explosiegevaar (ATEX)

Na een opgetreden (stof)explosie is het van belang na te gaan of aanwezige documenten zoals het explosieveiligheidsdocument en de gevarenclassificatie voldoen aan de wettelijk eisen. Ing. Kluwen bezit op dit gebied de noodzakelijke expertise.

Oorzaak en toedracht

Om de oorzaak en het verloop van een calamiteit te kunnen vaststellen, maken wij gebruik van geavanceerde beeldapparatuur, zoals: videoregistratie, fotografische apparatuur en digitale computertechnieken voor het verbeteren van (bewegend) beeld.

Voor het opsporen van brandbare (vloei)stoffen wordt gebruik gemaakt van elektronische meetapparatuur. De uiteindelijke analyse wordt door geaccrediteerde laboratoria uitgevoerd.

Reconstructies

Het ontstaan en verloop van brand is – mede – afhankelijk van de brandbaarheid en het brandgedrag van objecten en materialen.

Indien van belang, wordt dit aan de hand van een reconstructie en / of experimenteren nader onderzocht op het terrein van het Brandweer Oefencentrum Wijster: http://www.bon-holding.nl/166/film-mogelijkheden-brandweer-oefencentrum-in-wijster/

Dit opleidingscentrum biedt vrijwel onbeperkte mogelijkheden om de brandbaarheid en het brandgedrag van objecten en materialen onder verschillende omstandigheden te onderzoeken.

Aansprakelijkheidsonderzoek

Juist wanneer wordt vermoed dat een brand is veroorzaakt door menselijk handelen of sprake kan zijn van een vorm van aansprakelijkheid, is een brede kennis op het gebied van tactisch en technisch (brand)onderzoek cruciaal.

De vraag of sprake is van aansprakelijkheid kan veelal niet alleen worden beantwoord aan de hand van de resultaten van het technisch (brand)onderzoek. Waarnemingen van direct betrokkenen, getuigen en hulpdiensten zoals politie en brandweer vormen daarbij een onmisbare schakel.

Daarnaast is soms nog een objectieve toetsing mogelijk door het verzamelen van beeldmateriaal. Juist in het huidige digitale tijdperk is dit veelvuldig voorhanden en vormt dit voor de onderzoeker een onmisbare bron.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem daarom gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.