Second Opinion

De praktijk leert dat na een brand al snel de opdracht wordt gegeven tot sloop en afvoer van de verbrande resten. Wat nu als de oorzaak van de brand vragen oproept?

Waarom kan een second opinion relevant zijn?

De enige mogelijkheid om die vragen te kunnen beantwoorden is een nauwkeurige analyse van bijvoorbeeld de opgemaakte processen-verbaal, rapportages en het beschikbare beeldmateriaal.

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. heeft ruime ervaring met dossieronderzoek en-analyse. Bij verschillende kwesties hebben de door ons uitgevoerde analyses een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke vaststelling van de werkelijke (brand)oorzaak.

In de meeste gevallen betreft het analyses van branddossiers, ook bij andere calamiteiten zoals explosies kan een deskundige analyse van de feiten een bijdrage leveren aan de beantwoording van prangende vragen.

Zie Aansprakelijkheid door derden en de verwijzing naar de jurisprudentie.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om ook in een later stadium op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem daarom gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.