Brand onderzoek

Bij de uitvoering van technisch (brand)onderzoek wordt in het in het bijzonder aandacht besteed aan door brandhaarden gevormde patronen, meestal in de V-vorm.. Aan de hand van het brandbeeld en door interpretatie van de brandverloopindicatoren kan onderscheid worden gemaakt tussen:

  • de primaire brandhaard (de ontstaansplaats van de brand)
  • secundaire brandhaarden: brandhaarden die als gevolg van de brand op andere plaatsen zijn ontstaan door ontsteking van brandbaar materiaal of brandbare objecten.

Brandonderzoek vraagt derhalve om specialisme. Niet alleen om primaire en secundaire brandhaarden van elkaar te kunnen onderscheiden, ook is specifieke kennis vereist om potentiële ontstekingsbronnen te kunnen determineren met als doel de exacte brandoorzaak vast te stellen.

Onze hulp nodig?

Stuur ons een bericht of bel ons op

Jan Bolhuis:
06 23428610

Algemeen telefoonnummer
0591 63 49 00

Technische en tactische informatie

De resultaten van het technisch (brand)onderzoek dienen te worden getoetst aan ingewonnen (tactische) informatie, zoals getuigenverklaringen en tijdstippen van (alarm)meldingen. Voor het verzamelen van deze informatie wordt naast het technisch onderzoek vrijwel altijd tactisch onderzoek uitgevoerd.

Juist wanneer wordt vermoed dat de brand door menselijk handelen is veroorzaakt en / of sprake kan zijn van enige vorm van aansprakelijkheid van derden, is de inzet van brede kennis op het gebied van tactisch en technisch brandonderzoek cruciaal.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem gerust contact met ons op!

Diverse type onderzoeken

Brandonderzoek vraagt om specialisme op meerdere vlakken. Forensisch onderzoek naar brand bestaat uit diverse onderdelen. Daarnaast zijn er typen onderzoek die belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld verzekerde belangen meespelen. We onderscheiden de volgende typen brandonderzoek:

  • Forensisch onderzoek
  • Elektroteschnisch onderzoek 
  • Onderzoek naar explosiegevaar
Lees meer over de diverse onderzoeken

Hulp na brand

Of het nu gaat om een verzekeringsgeschil dan wel een strafrechtelijk onderzoek, Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is niet gebonden aan vaste opdrachtgevers en opereert feitelijk als een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Gerechtelijk deskundige

In de rechtsgang ontbreekt bij de rechtelijke macht én de advocatuur vaak de specialistische kennis om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. In dergelijke gevallen wordt een beroep gedaan op Gerechtelijke Deskundigen die bijzondere kennis bezitten op hun vakgebied.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.