Hulp na brand

Of het nu gaat om een verzekeringsgeschil dan wel een strafrechtelijk onderzoek, Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is niet gebonden aan vaste opdrachtgevers en opereert feitelijk als een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Na een brand dient veelal de vraag te worden beantwoord wat de brand kan hebben veroorzaakt. Dit is niet alleen van belang voor de verzekeraar; ook bedrijven, overheden en particulieren hebben veelal eenzelfde belang.

Oorzaak en gevolgen

Deze feiten zijn van groot belang wanneer sprake is van polisvoorwaarden die bij het ontstaan van de brand van toepassing kunnen worden verklaard, zoals de normen NEN 1010, NEN 3140 en de technische afspraak NTA 8220. In vrijwel elke bedrijfspolis worden deze normen gehanteerd. Bij de vaststelling of een calamiteit onder dekking van de polis valt, ontstaat vaak discussie over de toepasselijkheid van deze normen en de technische afspraak met soms verstrekkende gevolgen.

Omdat het technisch (brand)onderzoek vaak destructief is, is het cruciaal dat alle partijen tijdig in staat worden gesteld deel te nemen aan het onderzoek.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem gerust contact met ons op!

Diverse type onderzoeken

Brandonderzoek vraagt om specialisme op meerdere vlakken. Forensisch onderzoek naar brand bestaat uit diverse onderdelen. Daarnaast zijn er typen onderzoek die belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld verzekerde belangen meespelen. We onderscheiden de volgende typen brandonderzoek:

  • Forensisch onderzoek
  • Elektroteschnisch onderzoek 
  • Onderzoek naar explosiegevaar
Lees meer over de diverse onderzoeken

Typen onderzoek

Brandonderzoek vraagt om specialisme op meerdere vlakken. Forensisch onderzoek naar brand bestaat uit diverse onderdelen. Daarnaast zijn er typen onderzoek die belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld verzekerde belangen meespelen. We onderscheiden de volgende typen brandonderzoek:

Gerechtelijk dekundige

In de rechtsgang ontbreekt bij de rechtelijke macht én de advocatuur vaak de specialistische kennis om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. In dergelijke gevallen wordt een beroep gedaan op Gerechtelijke Deskundigen die bijzondere kennis bezitten op hun vakgebied.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.