Aansprakelijkheidsonderzoek

Lassen, slijpen en (af)branden. Zomaar een greep uit werkzaamheden waarbij brand kan ontstaan en de uitvoerder aansprakelijk zou kunnen zijn.

Jaarlijks ontstaat bij de uitvoering van deze werkzaamheden een aanzienlijk aantal branden. Vaak hebben deze branden grote schade tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan dakdekkerswerkzaamheden. Onvoorzichtig uitgevoerd, kunnen deze leiden tot brand in dakconstructies en vervolgens tot het in brand raken van een heel gebouw!

Slijp- en laswerkzaamheden geven vaak aanleiding tot het in brand raken van brandbare objecten en materialen die zich ter plaatse van het werk bevinden.

Door nauwgezet onderzoek ter plaatse kan de ware toedracht worden vastgesteld en worden bepaald of sprake is geweest van onvoorzichtigheid of nalatigheid.

Onze hulp nodig?

Stuur ons een bericht of bel ons op

Jan Bolhuis:
06 23428610

Algemeen telefoonnummer
0591 63 49 00

Aansprakelijkstelling

Bij schade die door derden is veroorzaakt voorziet de wet in schadeloosstelling van de gedupeerde partij. Om in een gerechtelijke procedure voldoende sterk te staan dient de toedracht onafhankelijk te zijn vastgesteld en op heldere wijze worden gerapporteerd.

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. heeft zich in de afgelopen jaren op dit terrein weten te onderscheiden hetgeen terug is te vinden in de jurisprudentie en de uitstekende referenties. Een selectie daarvan is te vinden onder Referenties en Jurisprudentie.

Wilt u aansprakelijkheid laten onderzoeken?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem gerust contact met ons op!

Diverse type onderzoeken

Brandonderzoek vraagt om specialisme op meerdere vlakken. Forensisch onderzoek naar brand bestaat uit diverse onderdelen. Daarnaast zijn er typen onderzoek die belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld verzekerde belangen meespelen. We onderscheiden de volgende typen brandonderzoek:

Aansprakelijkheidsonderzoek/-stelling

Gerechtelijk deskundige

Second opinion

Contra expertise

Hulp na brand

Of het nu gaat om een verzekeringskwestie dan wel een strafrechtelijk onderzoek, Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is niet gebonden aan vaste opdrachtgevers en opereert feitelijk als een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Gerechtelijk dekundige

In de rechtsgang ontbreekt bij de rechtelijke macht én de advocatuur vaak de specialistische kennis om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. In dergelijke gevallen wordt een beroep gedaan op Gerechtelijke Deskundigen die bijzondere kennis bezitten op hun vakgebied.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.