Contra expertise

In Nederland wordt van vrijwel elke brand de oorzaak onderzocht. Waar bij de getroffene vaak emotionele en financiële belangen de boventoon voeren, richten verzekeraars zich meer op de polisvoorwaarden en dient de politie vast te stellen of sprake is van een strafbaar feit.

Onze hulp nodig?

Stuur ons een bericht of bel ons op

Jan Bolhuis:
06 23428610

Algemeen telefoonnummer
0591 63 49 00

Contra expertise in de praktijk

Bij het onderzoek naar het ontstaan van een brand is in het algemeen geen rol weggelegd voor de verzekeringsnemer.

Verondersteld mag worden dat de brandoorzaak eensluidend en onomstotelijk wordt vastgesteld. De praktijk is echter weerbarstiger. Wanneer de door verzekeraar vastgestelde brandoorzaak conflicteert met één – of meerdere – polisvoorwaarden, heeft dit meestal verstrekkende gevolgen voor de schadeafwikkeling.

De verzekeraar neemt in het algemeen eerst een definitief standpunt in nadat het door hen uitgevoerde, meestal destructieve, onderzoek volledig is afgerond. In de praktijk komt dit erop neer dat een verzekeringnemer niet meer in staat is een eigen onderzoek in te laten stellen en dus de onderzoeksresultaten van de verzekeraar niet meer kan bestrijden.

Het is derhalve cruciaal dat de belangen van alle bij een brand betrokken partijen – óók die van de verzekeringnemer – op gelijke voet worden behartigd. Daarom moeten door een brand getroffenen zich bij voorkeur van meet af aan laten bijstaan door een onafhankelijke deskundige.

Wat kan Brand Technisch Bureau Nederland B.V. daarin betekenen?

Juist op dit terrein heeft Brand Technisch Bureau Nederland B.V. zich in de afgelopen jaren weten te onderscheiden en wordt haar inbreng blijkens uitstekende referenties zeer gewaardeerd. Een selectie uit de referenties is te lezen onder Referenties.

Ook wanneer conflicten leiden tot een gang naar de rechter worden door Brand Technisch Bureau Nederland B.V. gepresenteerde onderzoeksresultaten op waarde geschat. Dit is terug te vinden in de uitspraken in diverse rechtszaken waarvan een selectie is te vinden onder Jurisprudentie.

Of neem hier direct contact op!

Diverse type onderzoeken

Brandonderzoek vraagt om specialisme op meerdere vlakken. Forensisch onderzoek naar brand bestaat uit diverse onderdelen. Daarnaast zijn er typen onderzoek die belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld verzekerde belangen meespelen. We onderscheiden de volgende typen brandonderzoek:

Aansprakelijkheidsonderzoek/-stelling

Gerechtelijk deskundige

Second opinion

Contra expertise

Hulp na brand

Of het nu gaat om een verzekeringsgeschil dan wel een strafrechtelijk onderzoek, Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is niet gebonden aan vaste opdrachtgevers en opereert feitelijk als een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Gerechtelijk dekundige

In de rechtsgang ontbreekt bij de rechtelijke macht én de advocatuur vaak de specialistische kennis om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. In dergelijke gevallen wordt een beroep gedaan op Gerechtelijke Deskundigen die bijzondere kennis bezitten op hun vakgebied.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.