Brandonderzoek

Bij de uitvoering van technisch (brand)onderzoek wordt in het bijzonder aandacht besteed aan door brandhaarden gevormde V-vormige brandpatronen. Aan de hand van het brandbeeld en door interpretatie van de brandverloopindicatoren kan onderscheid worden gemaakt tussen:

  • de primaire brandhaard (de ontstaansplaats van de brand)
  • secundaire brandhaarden: brandhaarden die als gevolg van de brand op andere plaatsen zijn ontstaan door ontsteking van brandbaar materiaal of brandbare objecten.

Brandonderzoek vraagt derhalve om specialisme. Niet alleen om primaire en secundaire brandhaarden van elkaar te kunnen onderscheiden, ook is specifieke kennis vereist om potentiƫle ontstekingsbronnen te kunnen determineren met als doel de exacte brandoorzaak vast te stellen.

Technische en tactische informatie

De resultaten van het technisch (brand)onderzoek dienen te worden getoetst aan ingewonnen (tactische) informatie, zoals getuigenverklaringen en tijdstippen van (alarm)meldingen. Voor het verzamelen van deze informatie wordt naast het technisch onderzoek vrijwel altijd tactisch onderzoek uitgevoerd.

Juist wanneer wordt vermoed dat de brand door menselijk handelen is veroorzaakt en / of sprake kan zijn van enige vorm van aansprakelijkheid van derden, is de inzet van brede kennis op het gebied van tactisch en technisch brandonderzoek cruciaal.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem gerust contact met ons op!