Second opinion

De praktijk leert dat na een brand al snel de opdracht wordt gegeven tot sloop en afvoer van de verbrande resten. Wat nu als het onderzoek naar de oorzaak van de brand en de daaruit voortvloeiende conclusie vragen oproept?

Onze hulp nodig?

Stuur ons een bericht of bel ons op

Jan Bolhuis:
06 23428610

Algemeen telefoonnummer
0591 63 49 00

Wanneer een second opinion ?

De enige mogelijkheid om die vragen te kunnen beantwoorden is een nauwkeurige analyse van bijvoorbeeld de opgemaakte processen-verbaal, rapportages en het beschikbare beeldmateriaal.

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. heeft ruime ervaring met dossieronderzoek en-analyse. In meerdere geschillen tussen verzekeraars en verzekerden heeft een door ons uitgebrachte second opinion tot een ommekeer in de vaststelling van de daadwerkelijke (brand)oorzaak geledigd. 

In de meeste gevallen betreft het analyses van branddossiers, ook bij andere calamiteiten zoals explosies kan een deskundige analyse van de feiten een bijdrage leveren aan de beantwoording van prangende vragen.

Zie Aansprakelijkheid door derden en de verwijzing naar de jurisprudentie.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem gerust contact met ons op!

Diverse type onderzoeken

Brandonderzoek vraagt om specialisme op meerdere vlakken. Forensisch onderzoek naar brand bestaat uit diverse onderdelen. Daarnaast zijn er typen onderzoek die belangrijk zijn wanneer bijvoorbeeld verzekerde belangen meespelen. We onderscheiden de volgende typen brandonderzoek:

Aansprakelijkheidsonderzoek/-stelling

Gerechtelijk deskundige

Second opinion

Contra expertise

Gerechtelijk deskundige

In de rechtsgang ontbreekt bij de rechtelijke macht én de advocatuur vaak de specialistische kennis om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden. In dergelijke gevallen wordt een beroep gedaan op Gerechtelijke Deskundigen die bijzondere kennis bezitten op hun vakgebied.

Contra expertise 

In Nederland wordt van vrijwel elke brand de oorzaak onderzocht. Waar bij de getroffene vaak emotionele en financiële belangen de boventoon voeren, richten verzekeraars zich meer op de polisvoorwaarden en dient de politie vast te stellen of sprake is van een strafbaar feit.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.