Hulp na brand

Of het nu gaat om een verzekeringskwestie dan wel een strafrechtelijk onderzoek, Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is niet gebonden aan vaste opdrachtgevers en opereert feitelijk als een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Na een brand dient veelal de vraag te worden beantwoord wat de brand kan hebben veroorzaakt. Dit is niet alleen van belang voor de verzekeraar; ook bedrijven, overheden en particulieren hebben veelal eenzelfde belang.

Oorzaak en gevolgen

Deze feiten zijn van groot belang wanneer sprake is van polisvoorwaarden die bij het ontstaan van de brand van toepassing kunnen worden verklaard, zoals de normen NEN 1010 en NEN 3140. In vrijwel elke bedrijfspolis worden deze normen gehanteerd. Bij de vaststelling of een calamiteit onder dekking van de polis valt, ontstaat vaak discussie over de toepasselijkheid van deze normen met soms verstrekkende gevolgen.

Omdat het technisch (brand)onderzoek vaak destructief is, is het cruciaal dat alle partijen tijdig in staat worden gesteld deel te nemen aan het onderzoek.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakmanschap en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze voor willekeurig elke partij op te treden. Neem contact met ons op!