Forensisch Onderzoek

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. is gespecialiseerd in technisch (brand)onderzoek. Daarnaast bezitten wij brede kennis op diverse forensische onderzoeksgebieden, zoals:

  • Dactyloscopisch onderzoek
  • Dossier analyse
  • Chemisch-/ technisch (brand)onderzoek

Dactyloscopisch onderzoek

Dit type onderzoek betreft het zichtbaar maken en vergelijken van vingerafdrukken. Hoewel dit onderzoek op locatie kan worden uitgevoerd, is doorgaans aanvullend specialistisch – chemisch – onderzoek in onze eigen onderzoeksruimte noodzakelijk. Dit geldt met name voor chemisch onderzoek naar dactyloscopische sporen op bijvoorbeeld papier.

Dossier analyse

Niet altijd kan op locatie een onderzoek worden ingesteld. Wanneer na een afgerond brandonderzoek de brandlocatie inmiddels is geruimd, zijn uitsluitend processen-verbaal van het forensisch onderzoek en / of een rapport van een collega onderzoeker beschikbaar.

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit een ruime ervaring in het beoordelen van en het interpreteren en toetsen op waarheidsgehalte en correctheid van door derden gedocumenteerde onderzoeksresultaten.

Chemisch- / technisch (brand)onderzoek

Bij de uitvoering van brandonderzoek is het soms nodig onderzoek te doen naar resten van licht ontvlambare (vloei)stoffen die bij het ontstaan en het verloop van een brand een rol kunnen hebben gespeeld zoals: motorbenzine, lampolie en terpentine.

Daarnaast kunnen chemische of fysische reacties die zich hebben afgespeeld voorafgaande aan de brand, aanleiding zijn voor nader onderzoek.

Op deze gebieden is ir. Hagens een autoriteit en zijn expertise wordt vrijwel bij elk technisch (brand)onderzoek ingezet.

Waar nodig maakt Brand Technisch Bureau Nederland B.V. gebruik van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en laboratoria zoals: Laboratorium NEDLAB te Middelharnis; KIWA-Gastec te Apeldoorn en DEKRA te Arnhem.

Onafhankelijke hulp en expertise nodig?

Brand Technisch Bureau Nederland B.V. bezit de noodzakelijke vakkennis en expertise om op betrouwbare en onafhankelijke wijze de oorzaak en het verloop van elke brand te kunnen vaststellen. Neem gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.